Excel kurs för ekonomer

Kuren är en fortsättningskurs i Excel med inriktning mot ekonomiansvariga, ekonomiassistenter och personer som arbetar med lite större kalkyler och listor i Excel. Efter genomförd kurs kommer du att kunna bygga kraftfulla kalkylmodeller i Excel samt analysera data från te x affärssystem med pivottabeller och databaskopplingar.

Du kommer dessutom lära dig mängder om databehandling som exempelvis hitta dubbletter, automatiskt jämförelse av listor samt gruppera och bryta isär data för vidare analys då du använder Excel som databas.


4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Excelkurs

1. Formatering

 • Talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Namnge celler och områden

Talformat

Ett format beskriver endast hur något ska visas i celler. Ett format kan vara valutaformat och tusentalsavgränsning som gör att du får ett mellanrum mellan hundra och tusental.

Villkorsstyrd formatering

Om du lätt vill hitta värden som avviker kan du använda Villkorsstyrd formatering för att formatera celler med färger, ikoner på olika sätt beroende på vilket värde som finns i cellen.

Namnge celler och områden

Istället för att använda dom vanliga cellreferenserna (Exempelvis =A1-A10) så kan du namnge cellreferenserna till egna namn. Ett exempel kan vara ett cellområde som du namngivit till intäkter och ett annat område till kostnader. Därefter kan du använda namnen i formler. Exempelvis =intäkter-kostnader.

2. Formler & funktioner

 • Absolut & relativa cellreferenser
 • If satser (OM)
 • Kapslade funktioner
 • Räntebräkningar
 • Sök, text och ekonomiska funktioner
 • Scenarion

Absolut & relativa cellreferenser

Om du inte vill att en cellreferens ska ändras i en formel kan du låsa den genom att lägga in en absolut referens. Som standard är alla cellreferenser olåsta (Relativa).

If satser (OM)

Om du vill att beräkningar ska utföras eller visas när olika värden uppfyller vissa villkor så kan du använda funktionen Om.

Kapslade funktioner

Att kapsla funktioner innebär att du lägger in en villkorsfunktion inuti en befintlig funktion. Ett exempel kan vara om du vill bygga din Om-funktion vidare med fler argument.

Ränteberäkningar

Excel har en mängd olika finansfunktioner som kan användas för att räkna ut räntor.

Sök, text och ekonomiska funktioner

Med hjälp av sök, text och dom ekonomiska funktionerna kan man se prov på Excels enorma flexibilitet och kraftfullhet.

Scenarion

Med hjälp av scenariohanteraren kan du spara olika ändringar i din kalkyl som namngivna scenarier. Detta är bra att använda om du behöver se vad dom olika ändringarna innebär för din kalkyl som helhet.

3. Flera blad & böcker

 • Hyperlänkar
 • Referenser till andra blad och arbetsböcker
 • 3D Kalkyl
 • Konsolidering

Hyperlänkar

Vill du snabbt kunna öppna andra dokument ifrån din arbetsbok i Excel kan du skapa hyperlänkar.

Referenser till andra blad och arbetsböcker

Genom att skapa referenser till andra blad och arbetsböcker kan du hämta värden från flera kalkylblad eller arbetsböcker

3D Kalkyl

Tredimensionella kalkyler kallas det när du arbetar med beräkningar som hämtar värden från flera blad.

Konsolidering

Konsolidera betyder sammanföra och används för att sammanställa data från flera kalkylblad eller arbetsböcker. När du konsoliderar har du möjlighet välja om du vill länka mellan mål och källområdena så att uppdatering alltid sker mellan mål och källområdena.

4. Listor

 • Skapa egna listor
 • Avancerat filter
 • Delsummor
 • Leta upp i listor
 • Dublettkontroll
 • Gruppera data

Skapa egna listor

Genom att skapa egna listor är det lätt att hantera och analysera informationen i listor.

Avancerat filter

Avancerat filter använder du om det vanliga autofiltret inte uppfyller dina krav.

Delsummor

Om du vill kunna göra beräkningar för grupper av poster i en lista kan du använda Delsummor. Delsummorna läggs in på egna rader mellan de olika grupperna.

Leta upp i listor

Med hjälp av dom användbara Letaupp-funktionerna kan du leta rätt på önskad information i listor.

Dubblettkontroll

Vill du kontrollerade dubbletter i listor kan du använda det avancerade filtret. Numera finns det även en mycket smidig funktion för att ta bort dubbletterade poster i en lista.

Gruppera data

Vill du gruppera data på alla möjliga sätt kan du använda Excels inbyggda disposition. Här finns både manuell och automatisk disposition som gör jobbet åt dig.

5. Pivottabeller

 • Vad är en pivottabell?
 • Gruppera
 • Pivotdiagram
 • Utforma en pivottabell
 • Uppdatera
 • Ändra uppställning
 • Visa och dölja data
 • Källdata

Vad är en Pivottabell?

Med hjälp av en Pivottabell kan du sammanställa stora datamängder och visa den information som du för tillfället är intresserad av. Ordet Pivott kommer ifrån franskan och betyder vända och vrida och är precis det du kan göra med din information i tabellen.

Gruppera

Har du gjort en Pivottabell kan du sedan gruppera elementen i tabellen. Exempel på grupper kan vara säljgrupper eller datum med ett visst intervall.

Pivotdiagram

Har du gjort en Pivottabell kan du sedan skapa ett Pivottdiagram utifrån Pivottabellen. Uppdaterar du sedan Pivottabellen kommer även Pivottdiagrammet att uppdateras.

Utforma en Pivottabell

När du utformar en Pivottabell kan du bestämma vad som ska ligga radvis och kolumnvis.

Uppdatera

Är du inne i din källdata och ändrar eller lägger till poster så kan du sedan enkelt uppdatera Pivottabellen.

Ändra uppställning

Vill du vända och vrida Pivottabellen i efterhand kan du göra detta genom att dra och släppa fält.

Visa och dölja data

Genom att dölja vissa detaljer i Pivottabellen blir den mer lättöverskådlig.

Källdata

Om du lägger till poster sist i cellområdet i din källdata måste du själv ändra datakällan.

6. Datautbyte

 • Export till andra program
 • Inbäddade och länkade objekt
 • Textfiler
 • Databaser
 • Fjärrlänkar

Export till andra program

Vill du arbeta vidare med din Exceldata i ett annat program kan du spara din arbetsbok i annat filformat.

Inbäddade och länkade objekt

Om du har länkat din Exceldata exempelvis till Word kan du öppna din länkade Exceldata direkt ifrån Word.

Textfiler

Vill du importera en textfil till Excel startas en smidig guide du kan följa. Textfilen kan vara separerad med tabbar, semikolon, mellanslag eller annat.

Databaser

Vill du importera ifrån en databas kan du även importera med hjälp av en databasfråga. Då kan du själv välja vilka kolumner som ska importeras och filtreras.

Fjärrlänkar

När du länkar information mellan arbetsböcker kallas detta för fjärrlänkar.

7. Makron

 • Vad är ett makro?
 • Makroviruskontroll
 • Spela in makro
 • Köra makro

Vad är ett makro?

Ett makro är en rad olika instruktioner som du vill att Excel ska utföra. Detta används för att automatisera tidskrävande uppgifter.

Makroviruskontroll

Vill du undvika makrovirus så kan du sätta en lämplig säkerhetsnivå som gör att du kan styra vilka makron som får köras.

Spela in makro

Det enklaste sättet att skapa ett makro är att spela in ett makro. Du kan även skapa makron genom programmeringsspråket VBA (Visual Basic For Applications).

Köra makro

Har du skapat makron kan du sedan skapa egna kortkommandon och verktygsknappar som du sedan kan använda för att köra dina makron.

Fler kurser i Excel

Excel grund
Excel fortsättning
Excel PowerPivot
Excel Makro (VBA)

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excel kurs för ekonomer

DatumOrtPlatser kvar
  14 till 15 nov 2018Stockholm CityPlatser kvar
  15 till 16 nov 2018GöteborgPlatser kvar
  4 till 5 dec 2018MalmöPlatser kvar
  6 till 7 dec 2018GöteborgPlatser kvar
  6 till 7 dec 2018Stockholm CityPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Excel kurs för ekonomer
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 8495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Malmö Triangeln (S:T Johannesg. 2)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: