Om Informer

Informer startades 2002 av Mikael Henström som tidigare arbetat som chef på en av IT-supportenheterna på Ericsson Microwave Systems AB i Mölndal. Mikael har även arbetat som projektledare för ett flertal interna utvecklingsprojekt och som lärare i projektstyrningsmodellen PROPS och Ms Project.

Ett av utvecklingsprojekten som Mikael drev på Ericsson var att utveckla ett system för enklare hantering av projektuppföljning och resurshantering i stora organisationer. Detta har i sin tur resulterat i Informers tidrapporteringssystem TOJ. I samarbete med fem svenska storföretag har Informer även utvecklat en modul för effektiv resurshantering i stora matrisorganisationer.

Informers mål är att leverera utbildningar, produkter och tjänster med högsta kvalitet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi uppnår detta genom att ha en liten organisation och en helt automatiserad hantering för kursbokning, fakturering, ekonomi och övrig administration.

Vi söker ständigt efter duktiga medarbetare/lärare. Är du intresserad? Hör av dig till Mikael Henström.